Herby Śląska

Śląski herb ma źródło z rodzinnego herbu śląskich Piastów. Użyto go po raz pierwszy przez kapłana opolskiego Kazimierz I w roku 1222

Henryk II Pobożny, użył herbu jako pierwszy książę i skutkiem tego godło było używane przez wiele innych księstw śląskich.

Na herbie widnieje czarny orzeł na złotym tle. Na piersi orła widać biały półksiężyc z mieczem. W polskiej tradycji zazwyczaj orzeł śląski nie jest ukoronowany, w czeskiej i niemieckiej na ogół przeciwnie.

Śląski herb ma źródło z rodzinnego herbu śląskich Piastów. Użyto go po raz pierwszy przez kapłana opolskiego Kazimierz I w roku 1222

Henryk II Pobożny, użył herbu jako pierwszy książę i skutkiem tego godło było używane przez wiele innych księstw śląskich.

Na herbie widnieje czarny orzeł na złotym tle. Na piersi orła widać biały półksiężyc z mieczem. W polskiej tradycji zazwyczaj orzeł śląski nie jest ukoronowany, w czeskiej i niemieckiej na ogół przeciwnie.

W 13 wieku, Śląsk został podzielony na drobne księstwa, także czarny orzeł na złotym tle był używany wyłącznie na Dolnym Śląsku. W 14 wieku na Górnym Śląsku, złoty orzeł przedstawiany był na ciemnoniebieskim tle. Górnośląski herb sięga, aż do władcy Opola.

Pod panowaniem pruskim Górnośląski orzeł został obcięty. Pod nim jest kosa oraz symbol górnictwa ze skrzyżowanym młotykami i żelazem.

Czesko-śląski herb (Austro-Węgry), pochodzi z Dolnośląskiego herbu.

Obecnie województwo Dolnośląskie ma czarnego orła na złotym tle. Województwo opolskie i Górnośląskie ma złotego orła na niebieskim tle, Czesko-śląski orzeł jest czarny na żółto-złotym tle.

Herby Śląska w czasach Piastow śląskich

Widoczne jest, że Śląsk został podzielony na dolny Śląsk i górny Śląsk. Dolny Śląsk ma czarnego Orła na zóltym tle, a górny Śląsk ma żółtego orła na niebieskim tle.

Herb Dolnego Śląska z XIII i XIIII Wieku.
Widać Herb Dolnego Śląska z XIII i XIIII Wieku.

 

Herb Górnego Śląska z XIII i XIIII Wieku.
Widać Herb Górnego Śląska z XIII i XIIII Wieku

 

Herby Śląska w czasach Habsburgów

Herb Księstwa Śląskiego z 1645 roku.
Widoczny jest Herb Księstwa Śląskiego z 1645 roku.

 

Herb Księstwa Śląskiego w XVII Wieku.
Widoczny jest Herb Księstwa Śląskiego w XVII Wieku.

 

Herb księcia Cieszyna z XVIII Wieku.
Widoczny jest Herb księcia Cieszyna z XVIII Wieku.

 

Herby Śląskie jako pruskie prowincje

Herb pruskiej prowincji Śląska z 1898 roku.
Widać Herb pruskiej prowincji Śląska z 1898 roku.

 

Herb pruskiej prowincji Śląska z 1890 roku.
Widać Herb pruskiej prowincji Śląska z 1890 roku.

 

Herb księcia Cieszyna z 1890 roku.
Widoczny jest Herb księcia Cieszyna z 1890 roku.

 

Herb Górnego i Dolnego Śląska w XIX Wieku
Widać Herb Górnego i Dolnego Śląska w XIX Wieku

 

Herb Śląska z XIX Wieku.
Widać Herb Śląska z XIX Wieku.

 

Herb prowincji Górnego Śląska z XIX Wieku.
Widoczny jest Herb prowincji Górnego Śląska z XIX Wieku.

 

Herby Śląskie y 1918 do 1945 roku

Herb Śląska podczas 2. Rzeczpospolitej Polski z 1928 roku.
Herb Śląska podczas 2. Rzeczpospolitej Polski z 1928 roku.

 

Herb pruskiej prowincji Górnego Śląska czasów Republiki Weimarskiej z XX Wieku.
Herb pruskiej prowincji Górnego Śląska czasów Republiki Weimarskiej z XX Wieku.

 

Aktualne Flagi śląskich Wojewódstw

Herb Dolnego Śląska.
Obecny herb Dolnego Śląska.

 

Herb Województwa Opolskiego.
Obecny herb Województwa Opolskiego.

 

Herb Województwa śląskiego.
Obecny herb Województwa śląskiego.

 

Herb Księstwa Liechtensteinu i Republiki Czeskiej

Herb Księstwa Liechtensteinu
Widoczny jest Herb Księstwa Liechtensteinu.

 

Herb Republiki Czeskiej.
Widoczny jest Herb Republiki Czeskiej.
© 2020 winkler-family.eu
Free Joomla! templates by Engine Templates